logo skvele nakupy
 • KRÁSA PRÍRODY
 • HYPNOTIC BLOSSOM
 • OBJEKTY TUŽBY
 • SOUND of BEAUTY - ZVUK KRÁSY
 • PÁNSKE

 • citrusové
 • korenené
 • svieže
 • fougére
 • zmyselné
 • chyprové
 •  

 • kvetinové
 • akvatické
 • drevité
 • orientálne
 • ovocné
 • aromatické
 • DÁMSKE

 • citrusové
 • korenené
 • svieže
 • fougére
 • zmyselné
 • chyprové
 •  

 • kvetinové
 • akvatické
 • drevité
 • orientálne
 • ovocné
 • aromatické
 • UNISEX

 • všetky
 • TVÁR

 • makeup
 • púdre
 • lícenky
 • korektory
 • rozjasňovače
 • PERY

 • rúže
 • lesky
 • ceruzky na pery
 • OČI

 • očné tiene
 • očné linky
 • maskary
 • obočenky
 • NECHTY

 • laky na nechty
 • odlakovače
 • KRÉMY

 • denné
 • nočné
 • očné
 • Špeciálna Starostlivosť

 • séra
 • masky
 • fluidy
 • peelingy
 •  

 • krk a dekolt
 • Starostlivosť o pery
 • Prípravky na čistenie
 • Odličovanie
 • Starostlivosť o telo

 • telové krémy
 • telové mlieka
 • telový peeling
 • telové oleje
 • dezodoranty
 • krémy proti celulitíde
 • Prípravky na umývanie

 • sprchové gely
 • peelingy
 • mydlá
 • Starostlivosť o ruky a nohy

 • krémy
 • masky
 • peelingy
 • štetce
 • aplikátory
 • labutienky
 • strúhadlá
 • Coach
 • Bvlgari
 • Burberry
 • Calvin Klein
 • Carolina Herrera
 • Cartier
 • Cerruti
 • Dolce Gabbana
 • Dior
 • David Beckham
 • Escada
 • Elizabeth Arden
 • Giorgio Armani
 • Gucci
 • Guess
 • Givenchy
 • Hugo Boss
 • Chanel
 • Charlie
 • Chloé
 • Kenzo
 • Lacoste
 • Lancôme
 • Lanvin
 • Laura Biagiotti
 • Moschino
 • Marc Jacobs
 • Paco Rabanne
 • Roberto Cavalli
 • Police
 • Versace
 • DKNY
 • Thierry Mugler
 • Trussardi
 • Yves Saint Laurent
 • JOOP!
 • Hermes
 • Michael Kors
 • Jimmy Choo
 • Jil Sander
 • Dokonalá pleť

 • Dokonalá pleť
 • Obchodné podmienky

  1. Všeobecné ustanovania

  Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť práva a povinnosti predávajúceho(dodávateľa)
  na jednej strane a kupujúceho (spotrebiteľa,zákazníka,podnikateľa) na strane druhej pre nákup v internetovom obchode www.skvelenakupy.sk

  Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim www.skvelenakupy.sk a kupujúcim sú uzatvorené v súlade
  s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.Právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami,riadia sa zákonom č.40/1964 Z.z.Občiansky zákonník,v platnom znení, zákonom č.250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa,v platnom znení,zákonom
  č.108/200 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.Ak je zmluvnou stranou podnikateľ,nie spotrebiteľ,riadia sa právne vzťahy neupravené týmito
  obchodnými podmienkami,zákonom č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v platnom znení.


  2.Vymedzenie pojmov

  Predávajúci – dodávateľ,ponúka spotrebiteľovi alebo podnikateľovi prostredníctvom internetových stránok www.skvelenakupy.sk tovar kupujúcemu a uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká medzi nimi
  obchodný vzťah.Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.skvelenakupy.sk je Veronika Karmažinová PARFUMERIA,Študentská 3587/17, 917 01 Trnava, ŹL/KL,osvedčenie o živnostenskom oprávnení: č.ŽO-1994/00950,ktoré vydal Obvodný úrad Galanta dňa 22.6.1994
  IČO: 32 362 773, DIČ: SK1020271593

  Kupujúci – spotrebiteľ alebo podnikateľ ktorý na základe uzatvorenia kúpnej zmluvy kupuje tovar od predávajúceho prostredníctvom stránok www.skvelenakupy.sk

  Kúpna zmluva (spotrebiteľská zmluva) – zmluva určujúca obchodné podmienky predaja,kde zmluvnými stranami sú kupujúci na jednej strane a predávajúci na strane druhej


  3.Uzatvorenie kúpnej zmluvy

  Objednávka kupujúceho na stránke internetového obchodu www.skvelenakupy.sk predstavuje pre predávajúceho návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.Záväzným potvrdením objednávky – návrhu kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho sa považuje samotná kúpna zmluva za uzatvorenú a kupujúci odoslaním tejto objednávky potvrdzuje že sa oboznámil s obchodnými podmienkami,ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Uzatvorením kúpnej zmluvy vznikajú vzájomné práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré sú vymedzené týmito obchodnými podmienkami.
  Potvrdená objednávka obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru,údaje o cene tovaru,údaj o iných
  službách ktoré súvisia s predajom tovaru,dodaciu lehotu,miesto a podmienky doručenia,údaje o predávajúcom,prípadne doplňujúce údaje potrebné pre miesto a spôsob platenia.


  4. Odstúpenie od zmluvy

  Spotrebiteľ má právo v súlade s ustanovením § 12 odst.1 č. 108/2000 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení,odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru a to bez uvedenia dôvodu.
  Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a tovar mu bol už doručený, je jeho povinnosťou vrátiť späť tovar
  nepoškodený a v pôvodnom,nepoškodenom balení.V prípade vrátenia poškodeného tovaru,čiastočne spotrebovaného alebo v stave ktorý nezodpovedá pôvodnému,kupújúci berie na vedomie,že predávajúci si takto vzniknutú škodu môže odpočítať z uhradenej sumy za objednaný tovar. Zvyšnú sumu je pradávajúci povinný bezodkladne vrátiť späť kupujúcemu.

  Kupujúci je povinný v odstúpení od kúpnej zmluvy uviesť kontaktné údaje,číslo bankového účtu, kam mu má byť zaplatená suma zaslaná.

  Odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný, resp. opotrebovaný. Taktiež nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy pri tovare, ktorého charakter to vylučuje, predovšetkým z hygienických dôvodov (napr. rúže, štetce na líčenie, šampóny a pod.).

  5.Zodpovednosť za chyby,záruka a reklamácia

  Záručné podmienky a spôsob vybavenia reklamácií uvádzame podrobnejšie v časti
  Reklamačný poriadok umiestnený v spodnej časti našej stránky.

  Záručná doba na tovar predávaný v našom internetovom obchode je dvadsaťštyri (24) mesiacov,ak výrobca neuvádza inak. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru,že tento nezodpovedá kúpnej zmluve,je povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

  Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje,že sa oboznámil s obchodnými podmienkami predávajúceho,prečítal si reklamačný poriadok, v celom rozsahu súhlasí s obchodnými podmienkami a je informovaný o spôsobe a podmienkach reklamácie tovaru a taktiež je mu známe
  ako a kde si môže uplatniť reklamáciu v zmysle ust.§ 18 ods. 1 zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane
  spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

  Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s konaním alebo opomenutím Kupujúceho.

  Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci a vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe,prípadne záručným listom.

  Deň uplatnenia reklamácie je považovaný za začiatok reklamačného konania,reklamovaný tovar je nutné doručiť na adresu uvedenú v Reklamačnom poriadku,v spodnej časti týchto intenetových stránok.
  Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie a v prípade zamietnutia reklamácie vydá písomné zdôvodnenie zamietnutia.

  6.Kúpna cena

  Na stránke sú uvedené všetky ceny konečné, vrátane DPH bez akéhokoľvek navýšenia. Právo na zmenu cien si prevádzkovateľ vyhradzuje v prípade neoprávneneho zásahu do obsahu. Kúpna cena, pre kupujúceho je uvedená tiež v potvrdení objednávky.
  Kupujúci má povinnosť uhradiť kúpnu cenu tovaru predávajúcemu, ktorá je uvedená v kúpnej zmluve alebo v cenníku predávajúceho uverejneného na internetovej stránke, platného v čase uzavretia kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný zaplatiť aj náklady na doručenie tovaru,ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak.
  Kupujúci má povinnosť uhradiť predávajúcemu vopred dohodnutú kúpnu cenu za objednaný tovar v čase uvedenom v kúpnej zmluve, najneskôr pri prevzatí objednaného tovaru.
  V spresnenej objednávke je vždy uvedená kúpna cena zaslaná emailom na emailovú adresu kupujúceho.
  V prípade platby bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet predávajúceho, sa za deň platby považuje deň, v ktorom bola cela kúpna cena pripísaná predávajúcemu na bankový účet.
  Kupujúci má oprávnenie odstúpiť od kúpnej zmluvy, požadovať vrátenie celej kúpnej ceny v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, jedine v tom prípade, ak zaplatí predávajúcemu celú dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v kúpnej zmluve za objednaný tovar.
  Právo na zmenu kúpnej ceny si vyhradzuje predávajúci v prípade obmeny právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré môžu ovplyvniť zmenu kúpnej ceny. Zmeny menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien pre predávajúceho od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v tomto prípade právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

  7.Dodacie a platobné podmienky

  Miesto dodania tovaru je miesto, ktoré uviedol Kupujúci v objednávke a táto bola následne akceptovaná Predávajúcim. Zmena je možná, len ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
  Dodacia lehota začína plynúť odo dňa prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky údaje potrebné na jej vybavenie. Ak objednaný tovar nie je na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne to oznámiť kupujúcemu a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.

  8. Záverečné ustanovenia

  Ak Kupujúci odošle svoju objednávku, potvrdzuje tým, že je oboznámený s Obchodnými podmienkami a bezvýhradne s nimi súhlasí. Takisto je oboznámený a súhlasí aj s dodacími, platobnými podmienkami a reklamačným poriadkom, ktoré sú uvedené v spodnej časti našich stránok.Na znenie Obchodných podmienok bol Kupujúci dostatočne upozornený pred uskutočnením objednávky, mal možnosť dôkladne sa s nimi oboznámiť.
  Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné právne predpisy Sloavenskej republiky, najmä ustanovenia Občianskeho zákonníka,zákona č. 22/2004 Z.z. O elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č.128/2002 Z.z. O štátnej kontrole vnútorného
  trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnenia niektorých zákonov v znení zákona
  č.284/2002 Z.z v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
  Objednávka Kupujúceho,ktorá sa stáva po potvrdení Predávajúcim zmluvou,je archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Technické kroky, ktoré smerujú k uzatvoreniu zmluvy sú Kupujúcemu známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku. Obchodné podmienky platia od 1.5. 2014